Polityka prywatności portalu Otwarte Oczy

Aktualna wersja Polityki prywatności została opublikowana w dniu 15 czerwca 2023 r.

Postanowienia ogólne

Niniejsza Polityka prywatności (Polityka) opisuje, w jaki sposób w "Open Eyes" gromadzimy, wykorzystujemy, ujawniamy i chronimy Twoje dane osobowe (Dane) podczas interakcji z naszym portalem OpenEyes (Portal). Cenimy Twoją prywatność i zobowiązujemy się do ochrony Twoich danych. Prosimy o poświęcenie czasu na uważne przeczytanie niniejszej Polityki w celu zapoznania się i zrozumienia naszych podejść i praktyk dotyczących przetwarzania Twoich danych.

Właściciele (administratorzy) danych

Jeśli mieszkasz w Ukrainie, administratorem Twoich danych będzie Organizacja charytatywna Fundacja Charytatywna „Otwarte Oczy”.

Jeśli mieszkasz poza Ukrainą, administratorem Twoich danych będzie Fundacja Open Eyes Poland.

Szczegółowe informacje o właścicielach (administratorach) oraz organach ochrony danych osobowych znajdują się w sekcji „Dane kontaktowe” niniejszej Polityki.

Dane, które zbieramy

Dane, które nam przekazujesz

Formularz darowizny

Domyślnie Twoje darowizny będą anonimowe. Tylko jeśli chcesz, aby Twoje imię i nazwisko pojawiło się obok kwoty darowizny na liście darczyńców na konkretny projekt, musisz wpisać swoje imię i nazwisko w odpowiednim polu na formularzu darowizny. Opieramy się na Twojej zgodzie jako podstawie prawnej podczas przetwarzania Twojego imienia i nazwiska w określonym celu. Poprosimy Cię również o osobną zgodę na wysyłanie e-maili marketingowych i poprosimy Cię o podanie adresu e-mail w tym celu.

Formularz kontaktowy

Gdy prześlesz swoje zapytanie, skargę lub propozycję (wniosek) za pośrednictwem formularza kontaktowego na naszej platformie, poprosimy Cię o podanie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail, których będziemy używać wyłącznie w celu dalszej komunikacji w sprawie Twojego zapytania. Przetwarzanie to jest niezbędne do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, które polegają na wypełnianiu ciążących na nas obowiązków i udzielaniu niezbędnych informacji lub pomocy, tworzeniu skutecznych kanałów komunikacji oraz zapewnianiu szybkiej i satysfakcjonującej odpowiedzi na zapytania.

Dane, które zbieramy automatycznie

W chwili obecnej na naszym Portalu używamy wyłącznie technologii i narzędzi (usługi; w tym dostarczane przez strony trzecie) w celu zapewnienia krytycznych funkcji serwisu (np. płatności darowizn online) oraz bezpieczeństwa sieci i informacji (np. brandmauer lub firewall do filtrowania złośliwych i potencjalnie niebezpiecznych treści i połączeń). Korzystanie z takich usług może wiązać się z gromadzeniem i przetwarzaniem określonych kategorii danych osobowych, takich jak: adres IP, odwiedzane strony na naszym portalu, informacje o Twojej przeglądarce internetowej (identyfikator, wersja, system operacyjny, rozszerzenie ekranu itp.). Przetwarzanie powyższych danych jest niezbędne do ochrony naszych prawnie uzasadnionych interesów, takich jak zapobieganie oszukańczym działaniom, nieautoryzowanemu dostępowi lub naruszeniom bezpieczeństwa, ochrona sieci i systemów przed zagrożeniami i słabymi punktami.

Dane, które możemy otrzymać od innych osób

Nie zbieramy ani nie przetwarzamy danych o Tobie z otwartych źródeł ani od innych (trzecich) stron.

Korzystanie z plików cookie

Własnych i zewnętrznych plików cookie używamy do rejestrowania działań użytkownika (takich jak akceptacja lub zgoda na użycie plików cookie) w przeglądarce internetowej oraz do włączania i utrzymywania funkcji bezpieczeństwa sesji użytkownika na tym Portalu.

O plikach cookie

Termin „Cookie” oznacza małe pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze lub urządzeniu użytkownika podczas odwiedzania serwisu. Niektóre z używanych przez nas plików cookie są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki (pliki cookie sesji). Inne pliki cookie pozostają na Twoim urządzeniu i umożliwiają nam lub naszym partnerom rozpoznanie Twojej przeglądarki podczas następnej wizyty (trwałe pliki cookie). Należy pamiętać, że pliki cookie nie zawierają złośliwego oprogramowania i nie mogą uzyskiwać dostępu do innych plików na komputerze ani wykrywać Twojego adresu e-mail.

Kategorie plików cookie

Rozróżniamy pliki cookie niezbędne ze względów technicznych (niezbędne), statystyczne, funkcjonalne i marketingowe. Ponieważ nie będziesz w stanie prawidłowo korzystać z naszego serwisu bez niezbędnych plików cookie, są one zawsze włączone. W aktualnej wersji Portalu nie instalujemy statystycznych, funkcjonalnych i marketingowych plików cookies.

Pliki cookie niezbędne ze względów technicznych

Niezbędne pliki cookie to pliki cookie niezbędne do przeglądania serwisu i korzystania z jego funkcji, takich jak dostęp do bezpiecznych sekcji serwisu.

Nazwa Dostawca Cel Okres ważności Typ
consent openeyesfund.com Te pliki cookie służą do zarządzania zgodą użytkowników Sesja HTTP Cookie
visid_incap_* Imperva Te pliki cookie poprawiają wydajność i bezpieczeństwo serwisu Trwałe (1 rok) HTTP Cookie
incap_ses_* Imperva Te pliki cookie poprawiają wydajność i bezpieczeństwo serwisu Sesja HTTP Cookie
___utmvc* Imperva Te pliki cookie poprawiają wydajność i bezpieczeństwo serwisu Sesja HTTP Cookie

Odbiorcy danych osobowych

Możemy przekazywać Twoje dane innym (trzecim) podmiotom, ale tylko tym, którzy dostarczają nam usługi operacyjne (np. dostawcy usług płatniczych) i technologiczne (dostawcy usług hostingu i bezpieczeństwa informacji). Podamy tylko te dane, które są aktualne i niezbędne do wykonania umowy z takimi dostawcami. Przed przekazaniem danych z każdym dostawcą zawierane są umowy, które regulują cele, terminy przetwarzania danych osobowych oraz określają listę środków bezpieczeństwa i kontroli, które musi wdrożyć dostawca, aby rzetelnie chronić Twoje dane przez cały okres przetwarzania.

Przekazywanie Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy lub Wielką Brytanię

Jeśli zezwala na to prawo i jest to konieczne do realizacji celów przetwarzania danych określonych powyżej (sekcja „Dane, które zbieramy”), możemy przekazywać, przechowywać, przetwarzać i/lub mieć sprawę z Twoimi danymi osobowymi poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) / Wielką Brytanią. W ten sposób będziemy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych i prywatności.

Bezpieczeństwo danych

Podejmujemy wszelkie niezbędne środki bezpieczeństwa, aby chronić Twoje dane przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, zmianą, nieupoważnionym ujawnieniem lub dostępem. Nie możemy jednak zagwarantować bezpieczeństwa żadnych informacji, które nam przekazujesz, ponieważ nie ma 100% gwarancji, że danych nie można uzyskać, utracić, zmienić, zniszczyć lub ujawnić w wyniku naruszenia integralności naszych fizycznych, technicznych lub organizacyjnych (administracyjnych) środków bezpieczeństwa.

Obowiązek podania danych

Nie masz żadnego prawnego ani umownego obowiązku podania danych osobowych. Nie możemy jednak odpowiedzieć na Twoje zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego, jeśli nie podasz, przynajmniej swój adres e-mail, imię i nazwisko.

Przechowywanie danych

Przechowujemy Twoje dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do osiągnięcia celów, dla których zostały zebrane, jak opisano powyżej (sekcja „Dane, które zbieramy”) . Możemy również przechowywać i wykorzystywać Twoje dane w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych, rozstrzygania sporów (w tym sporów sądowych) i zapobiegania nadużyciom.

Zmiany w polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki w dowolnym momencie według własnego uznania. Zostaniesz powiadomiony, jeśli wprowadzimy zmiany w niniejszej Polityce prywatności.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Nie korzystamy z narzędzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w celu przetwarzania Twoich danych

Twoje prawa

Masz prawo do:

 • uzyskania informacji o źródłach gromadzenia, lokalizacji swoich danych osobowych, celu ich przetwarzania, lokalizacji lub miejscu zamieszkania (pobytu) właściciela lub administratora danych osobowych lub wydawania odpowiednich instrukcji dotyczących uzyskiwania tych informacji osobom przez niego upoważnionych, z wyjątkiem przypadków określonych przez prawo

 • uzyskania informacji o warunkach udostępniania danych osobowych, w szczególności informacji o osobach trzecich, którym przekazywane są Twoje dane osobowe

 • dostępu do Twoich danych osobowych

 • otrzymywania nie później niż trzydzieści dni kalendarzowych od dnia otrzymania zapytania, z wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem, odpowiedzi o tym, czy Twoje dane osobowe są przetwarzane, a także otrzymywania treści tych danych osobowych

 • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, o ile przetwarzanie danych osobowych odbywa się za Twoją zgodą

 • przedstawienia właścicielowi danych osobowych umotywowanego żądania sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych

 • wniesienia umotywowanego żądania zmiany lub zniszczenia swoich danych osobowych przez dowolnego właściciela i administratora danych osobowych, jeżeli dane te są przetwarzane niezgodnie z prawem lub są niewiarygodne

 • ochrony swoich danych osobowych przed bezprawnym przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem, uszkodzeniem w wyniku umyślnego zatajenia, nieudostępnienia lub nieterminowego ich dostarczenia, a także ochrony przed przekazaniem informacji niewiarygodnych lub uwłaczających honorowi, godności i reputacji biznesowej osoby fizycznej

 • wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem swoich danych osobowych do właściciela (administratora) danych, organów ochrony danych osobowych lub do sądu

Linki zewnętrzne

Strony naszego Portalu mogą zawierać odnośniki do zewnętrznych serwisów (stron systemów płatności lub partnerów). Na przykład, wpłacając darowiznę kartą płatniczą, zostaniesz przekierowany na stronę systemu płatniczego, który będzie przetwarzać Twoją płatność. Pragniemy podkreślić, że chociaż jesteśmy ostrożni w doborze partnerów, nie kontrolujemy treści i praktyk bezpieczeństwa tych stron internetowych, w związku z czym nie ponosimy odpowiedzialności za prywatność i bezpieczeństwo jakichkolwiek danych lub informacji, które mogą być gromadzone podczas odwiedzania tych stron internetowych. Zdecydowanie polecamy zapoznać się z ich polityką prywatności i warunkami świadczenia usług przed podaniem jakichkolwiek informacji o sobie.

Informacje kontaktowe

Napisz do nas na adres privacy@softserveinc.com, jeśli:

 • chcesz skorzystać ze swoich praw określonych w sekcji „Twoje prawa”

 • masz jakiekolwiek wątpliwości, pytania, zapytania lub opinie dotyczące naszej polityki i procedur ochrony danych; lub

 • potrzebujesz więcej informacji lub dostępu do danych, które nam wcześniej przekazałeś

Organizacja charytatywna Fundacja Charytatywna „Otwarte Oczy”

79053 Lwów, ul. Włodzimierza Wielkiego 52
Kod JeDRPOU 40880704
fund@softserveinc.com

Fundacja Open Eyes Poland

Address - Pl. Solny, nr 15, kod 50-062, Wrocław
fund@softserveinc.com

Komisarz Rady Najwyższej Ukrainy ds. praw człowieka

Adres: 01008 Kijów, ul. Instytucka 21/8

Infolinia:
0800-50-17-20 (Bezpłatnie)
044-299-74-08
hotline@ombudsman.gov.ua (wyłącznie w przypadku zgłoszeń elektronicznych i wniosków adwokackich)

Urząd Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
kancelaria@uodo.gov.pl
Working hours of the office: 8 a.m. – 4 p.m.
https://uodo.gov.pl/