Правила здійснення пожертв

Останнє оновлення: 17 листопада 2023 року

I. Вступні положення

Ці Правила (далі – Правила) визначають умови здійснення пожертв на статутні цілі Фундації «Open Eyes Poland» (далі – Фундація), що знаходиться у Вроцлаві, на площі Сольній, № 15, код 50-062, KRS: 0000970349, REGON: 521979800, NIP: 8971905736, особами, які користуються Сайтом https://openeyesfund.com/ (далі – Сайт).

Зробити пожертву може будь-яка повнолітня фізична особа, юридична особа чи організаційна одиниця. Ці особи надалі іменуватимуться Благодійниками.

Благодійник засвідчує та підтверджує, що він ознайомився з Правилами та приймає їх. Ці Правила набувають чинності з моменту їх публікації на Сайті https://openeyesfund.com/ і можуть бути змінені Фундацією у будь-який час шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті.

II. Цілі та напрями статутної діяльності

Фундація здійснює благодійну діяльність відповідно до цілей, визначених її Статутом, основними з яких є: благодійна діяльність у сфері охорони здоров'я; благодійна діяльність у сфері освіти; надання допомоги постраждалим від збройних конфліктів, воєн, катастроф і стихійного лиха в країні та за її межами; надання соціальної допомоги, у тому числі допомоги сім'ям і особам, які опинилися в складній життєвій ситуації, та забезпечення рівних можливостей цих сімей і осіб; охорона навколишнього середовища та захист тварин.

Фундація зобов’язується використати пожертву на свої статутні цілі та на адміністративні витрати.

Благодійник може отримати на сайті Фундації інформацію про поточні благодійні проекти, щоб визначити ціль надання пожертви. Благодійник може зробити пожертву на конкретну мету чи благодійний проект, зазначений на Сайті, а Фундація зобов’язується використати пожертву на цілі, визначені Благодійником. Якщо пожертва, отримана Фундацією, не може бути використана для цієї мети (у зв’язку із збором достатньої для цієї мети кількості пожертв або якщо відпадала потреба в допомозі тощо), Благодійник дає згоду на використання Фундацією пожертви на інші статутні цілі.

III. Правила здійснення пожертв

Ви можете зробити пожертву, натиснувши «Підтримати» на Сайті https://openeyesfund.com/. Зробити пожертву можна через платіжну форму за посиланням на cайті оператора платіжних послуг. Перейшовши за посиланням, дотримуйтесь інструкцій на cайті оператора платіжних послуг.

Пожертви на користь Фундації здійснюються через оператора платіжних послуг - Stripe Payments Europe, Ltd. Всю додаткову інформацію можна знайти на сайті: https://stripe.com/en-pl/ssa.

Через Сайт ви можете зробити одноразову пожертву або оформити регулярні пожертви на певну суму (Підписка). Щоб активувати Підписку, виберіть опцію регулярних платежів у формулярі, доступному на Сайті https://openeyesfund.com/. Приймаючи рішення про підписку, Благодійник надає згоду оператору платіжних послуг на регулярне списання з платіжної картки суми, що відповідає сумі заявленої пожертви. Ви можете скасувати підписку: а) натиснувши кнопку «Скасувати підписку» в електронному листі, яким підтверджено вашу підписку; б) натиснувши кнопку «Скасувати підписку» на Сайті, після чого зазначити поштову скриньку, на яку була оформлена підписка, та після отримання електронного листа на цю поштову скриньку підтвердити скасування підписки.

Благодійник може зробити пожертву шляхом:

  • перерахування коштів за допомогою платіжних форм та засобів, доступних на Сайті;
  • перерахування коштів на поточний рахунок Фундації через установи банків.

Благодійник самостійно визначає розмір Пожертви

IV. Права та обов'язки Фундації

Фундація має право:

  • отримувати благодійні пожертви та використовувати їх на цілі, визначені Статутом Фундації;
  • змінювати цілі використання пожертв в межах статутних цілей Фундації;
  • спрямувати частину отриманих коштів на фінансування адміністративних витрат Фундації.

Фундація зобов'язана:

  • використовувати пожертви відповідно до польського законодавства та в рамках своїх статутних цілей;
  • на вимогу Благодійника надавати інформацію про використання його пожертви.

V. Права та обов'язки Благодійника

Благодійник має право:

  • запитувати інформацію про використання його пожертви.

Благодійник зобов’язаний:

  • робити пожертви у відповідності до цих Правил та польського законодавства.

VI. Персональні дані Благодійників

При здійсненні пожертви Благодійник може надати (за бажанням) наступні особисті дані: ім’я та прізвище, адреса електронної пошти. Також, якщо пожертва здійснюється шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Фундації, Фундації надаються банківські реквізити Благодійника. У разі надання Благодійником Фундації вищезазначених персональних даних, згода на їх обробку вважається наданою Благодійником. Фундація зобов’язується не розголошувати персональні дані Благодійника третім особам без дозволу Благодійника, крім випадків, коли таке розкриття вимагається державними органами або іншим чином вимагається відповідно до польського законодавства. Також на сайті опублікована Політика конфіденційності, яка поширюється на всіх відвідувачів сайту, включаючи тих, які здійснюють благодійні пожертви.

VII. Прикінцеві положення

Благодійник має право подати заяву чи скаргу з питань, пов’язаних із здійсненням пожертв. Такі заяви надсилаються в електронному вигляді на електронну адресу Фундації, вказану в розділі «Контакти». Фундація розглядає вказані заяви протягом 30 днів з моменту їх отримання. Фундація повідомляє, що заяви та скарги щодо послуг, що надаються в електронному вигляді третіми особами, доступ до яких пов’язаний з використанням Сайту Благодійниками, у тому числі послуг, що надаються оператором платіжних послуг, розглядаються цими третіми особами на умовах та в порядку, визначених в правилах надання послуг цих осіб.

Відносини Сторін, які не врегульовані цим Регламентом, регулюються чинним польським законодавством.