Договір публічної оферти про надання благодійної пожертви

Версія від 17.11.2023

1. Загальні умови

1.1. Ця публічна оферта щодо надання благодійної пожертви (надалі – «Оферта») є пропозицією Благодійної організації «Благодійний фонд «Відкриті Очі», код ЄДРПОУ 40880704, що знаходиться за адресою: Україна, 79053, м.Львів, вул.Володимира Великого, будинок 52 (надалі – «Фонд»), в особі Директора Вікторії Міщук, невизначеному колу дієздатних фізичних осіб та юридичних осіб приватного права, укласти договір щодо надання благодійної пожертви (надалі – «Договір») на умовах, описаних в цій Оферті.

1.2. Ця пропозиція укласти договір є публічною офертою відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України.

1.3. Ця Оферта набирає чинності з моменту розміщення її на веб-сайті Фонду: https://openeyesfund.com/ (надалі – «веб-сайт»).

1.4. Ця Оферта є безстроковою та може бути змінена або відкликана Фондом у будь-який час (до її акцепту Благодійником) шляхом розміщення відповідної інформації на веб-сайті.

2. Предмет Договору

2.1. Відповідно до умов цього Договору Благодійник безоплатно передає кошти у власність Фонду, а Фонд приймає їх та зобов’язується використати для досягнення цілей, визначених його Статутом. 2.2. Перерахування коштів Благодійником згідно з умовами цього Договору вважається благодійною пожертвою відповідно до Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

2.3. Благодійник надає Фонду благодійну пожертву, яка не передбачає отримання Благодійником прибутку, а також виплату будь-якої винагороди чи компенсації Благодійнику від Фонду або за його дорученням. Благодійна пожертва Фонду надається Благодійником на добровільній, безповоротній та безоплатній основі.

2.4. Благодійник має право самостійно визначати розмір благодійної пожертви. Фонд самостійно визначає мету використання благодійних пожертв у межах своєї статутної діяльності, якщо інше не встановлено Благодійником у призначенні платежу.

3. Цілі та сфери статутної діяльності

3.1. Фонд здійснює благодійну діяльність відповідно до цілей, визначених його Статутом, основними з яких є: благодійна діяльність у сфері охорони здоров’я, благодійна діяльність у сфері освіти, сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності країни, захист населення в умовах надзвичайних ситуацій воєнного стану, охорона довкілля та захист тварин.

4. Акцепт оферти та надання благодійної пожертви

4.1. Благодійник та Фонд погоджуються, що Договір вважається укладеним у письмовій формі з моменту прийняття оферти. При цьому Сторони погоджуються, що недотримання письмової форми Договору не тягне його недійсності.

4.2. Оферта вважається повністю прийнятою після перерахування Благодійником коштів благодійної пожертви на користь Фонду, у відповідності до п. 4.3.

4.3. Благодійник може здійснити благодійну пожертву шляхом: 1) перерахування коштів за допомогою платіжних форм та засобів, доступних на веб-сайті; 2) перерахування коштів на поточний рахунок Фонду через установи банків.

4.4. Благодійник може зробити одноразову пожертву або оформити підписку на здійснення регулярних пожертв на певну суму, яку може скасувати: а) натиснувши кнопку «Скасувати щомісячну підписку» в електронному листі, яким підтверджено підписку; б) натиснувши кнопку «Скасувати підписку» на сайті, після чого зазначивши поштову скриньку, на яку була оформлена підписка, та після отримання електронного листа на цю поштову скриньку підтвердивши скасування підписки.

4.5. Платежі на сайті здійснюються через провайдерів платіжних послуг. Перейшовши за посиланням для оплати, Благодійник повинен дотримуватися умов використання, політики конфіденційності та інших політик таких провайдерів.

4.6. Приймаючи Оферту, Благодійник підтверджує, що погоджується з усіма умовами Оферти, повністю ознайомлений і погоджується з предметом і умовами Угоди.

4.7. Благодійні пожертви надаються Благодійниками та використовуються Фондом для здійснення благодійної діяльності Фонду відповідно до Статуту Фонду та законодавства України. Благодійник погоджується з такою метою своєї пожертви.

5. Права та обов’язки Фонду

5.1. Фонд має право:

  • отримувати благодійні пожертви та використовувати їх на цілі, визначені його Статутом, цим Договором та Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації»;
  • змінювати цілі використання пожертвувань у межах статутної діяльності Фонду;
  • спрямовувати частину отриманих коштів на фінансування адміністративних витрат у відповідності до вимог законодавства України;
  • повернути благодійну пожертву Благодійнику у випадках, передбачених законодавством України.

5.2. Фонд зобов'язаний:

  • використовувати благодійну пожертву відповідно до Статуту, Договору та Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації»;
  • за запитом Благодійника надати інформацію про використання благодійної пожертви.

6. Права та обов’язки Благодійника

6.1. Благодійник має право:

  • звертатись із запитом щодо надання інформації про використання благодійної пожертви.

6.2. Благодійник зобов'язаний:

  • здійснювати пожертви відповідно до умов Договору та законодавства України.

7. Строк Договору

7.1. Цей Договір набирає чинності з моменту прийняття Благодійником Оферти і діє до повного виконання Сторонами зобов’язань.

8. Внесення змін до Договору

8.1. Фонд має право змінювати умови цього Договору без попереднього повідомлення шляхом розміщення оновленої редакції Договору на веб-сайті. У такому разі оновлені умови надання пожертви є обов’язковими для Благодійника з моменту оприлюднення оновленої версії цього Договору, якщо іншу дату набрання чинності не вказано додатково під час оприлюднення.

9. Прикінцеві положення

9.1. При здійсненні пожертви Благодійник може надати (за бажанням) наступні особисті дані: ім’я та прізвище, адреса електронної пошти. Також, якщо пожертва здійснюється шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Фонду, Фонду надаються банківські реквізити Благодійника. У разі надання Благодійником Фонду вищезазначених персональних даних, згода на їх обробку вважається наданою Благодійником. Фонд зобов’язується не розголошувати персональні дані Благодійника третім особам без дозволу Благодійника, крім випадків, коли таке розкриття вимагається державними органами або іншим чином вимагається відповідно до законодавства України. Благодійник підтверджує, що знає та розуміє свої права як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». Також на веб-сайті опублікована Політика конфіденційності, яка поширюється на всіх відвідувачів веб-сайту, включаючи тих, які здійснюють благодійні пожертви.

9.2. Взаємовідносини Сторін, не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством України.

Благодійна організація «Благодійний фонд «ВІДКРИТІ ОЧІ»

79053, м. Львів, вул. В. Великого, 52

Код ЄДРПОУ 40880704

р/р № UA633006140000026003500287049

у ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»

Неприбуткова організація на підставі рішення № 1613054600420